Dom > Znanje > Sadržaj

Filtri aktivnog uglja u životu su od suštinskog značaja

Dec 30, 2017

Oprema filtera sa aktivnim ugljem je neophodna oprema za tretman vode za piće i vode. Mucnost <5 mm="" l="" vode="" kroz="" uređaj="" nakon="" tretmana,="" može="" biti="" bistra,="" suvog="" alkohola="" ukusna,="" netoksična,="" sterilna,="" bez="" mirisa,="" može="" direktno="" piti="" sirovu=""> Pročišćena voda zadovoljava nacionalne standarde kvaliteta vode za piće.

Filtar aktivnog uglja za uklanjanje boje vode, mirisa i živine, olova, kadmijuma, cinka, gvožđa, mangana, hroma i drugih teških metala, ali takođe uklanja vodeni arsen, hidrid, sulfid, hlor i druga polimerna jedinjenja I stroncijum, radij i drugi radioaktivni materijal za uklanjanje i ubijanje vodenih bakterija i E. coli i drugih kancerogena. Da li je životna voda, hrana, piće, farmaceutsko, hemijsko i drugo industrijsko prečišćavanje vode idealna oprema za vodosnabdevanje.

Struktura filtera sa aktivnim ugljem je jednostavna, jednostavna i održiva. Primjenjuje se na prehrambena, pića, hemijska i druga preduzeća i institucije koje zahtijevaju veći kvalitet vode, ali se također primjenjuju na restorane, hotele, vojne jedinice, stanice i terminale. Kao industrijska voda i oprema za snabdevanje vodom.

Filter sa aktivnim ugljem je naš dizajn i izrada lekcija naučenih od većine korisnika, promijenio je izvorni vodotok i kanalizaciju, čineći vodu boljom, što je većina korisnika dobrodošla.