Dom > Znanje > Sadržaj

Koristite i održavajte separator filtera

Nov 21, 2017

Instaliran filter separator, možete dugoročno kontinuirano, pouzdano raditi, uglavnom ne otvarajte čišćenje poklopca, ali obično treba obratiti pažnju na sledeće tačke:

1) blagovremena deflacija. Za filter sa ručnim krilačem, ručno krvarenje treba izvršiti pri svakoj operaciji, jer prekomerna akumulacija gasa u kućištu utiče na normalno funkcionisanje filtera.

2) često postavljaju precipitat. Nakon svake operacije dopunjavanja, treba staviti u sedimentaciju, sedimentacija u vodi je normalna. Ako se utvrdi da je depozit imao čvrste nečistoće, trebalo bi da identifikujete uzrok i preduzmete blagovremene mere.

3) Držite se da beležite razliku pritiska. Nakon svake operacije, treba da se zabeleže u tlaku filtra za održavanje i propuštanje goriva, kako bi se utvrdilo da li separator filtera radi ispravno. Ako nađete iznenadni pad pritiska, odmah prestani da ga koristite i odmah otvorite poklopac za identifikaciju uzroka.

4) Zamenite filter.

Kada dođe do sledećih uslova, koalescentni filter treba zamijeniti:

① pritisak do 0.1Mpa

② korištenje više od šest mjeseci

③ oštećenje filtera (pad pritiska naglo pada)

Kada sledeće pojave treba zameniti kada filter za odvajanje:

① filter oštećen

② test vode u filteru nije uspio