Dom > Novosti > Sadržaj

Separator filtera

Nov 21, 2017

Separator filtera sastoji se od metalne školjke sa primarnim filtarskim elementom (filtriranim koalicionim elementom filtera) i sekundarnim elementom filtera (odvojenim filtarskim elementom), zajedno sa odvodnim ventilom, odvodnim ventilom, manometrom, sigurnosnim ventilom i uređaj za praćenje toplote Ostala oprema. Tačke A, B, C tri. Prekidanje tradicionalnog filtera u originalnom režimu filtera je set filtracije i dehidracije u jednom, ne samo da može filtrirati sve vrste sitnih čestica u gorivu, već i efikasno filtrirati gorivo u vodu, vlakna i suspendovane čvrste materije, Idealna oprema za prečišćavanje ulja, ali i za sve vrste finih hemikalija za prečišćavanje sirovina.

princip rada

Napunite gorivo u separator filtera, prvi bazen od aluminijumske ladice, a zatim disperzirajte u koalicioni filter sa unutrašnje strane, prvi korak filtera za filtriranje čvrstih nečistoća, drugi korak kroz sloj demulsifikacije, emulzija ulja i Odvajanje vode, treći korak za sloj koalescencije će biti mala kapljica koalescencije kapljice vode, smeštena u sumu; zatim u koalicenciji malih kapljica u budućnosti odvajanjem filtarskog elementa dalje razdvajanja vode, postavljanjem u rezervoar za sedimentaciju pomoću ispusnog ispusnog ventila. Čisto gorivo se sakuplja u sekundarnom ležištu kroz filter za odvajanje i ispušteno iz izlaza separatora filtera.